søndag den 13. januar 2013

Skygger fra Oktoberland anmeldelseGoodreads:
Noget af det mest gruop­væk­kende er, når en person bare for­svin­der ud i det blå, for aldrig nogen­sinde at vende til­bage. Der trives en hel indu­stri af tv-​​programmer, hvis eneste formål er at gen­for­ene for­s­vundne slægt­ninge med den efter­ladte fami­lie. Men vi ser kun succeshistorierne…
Skyg­ger fra Okto­ber­land er en for­tæl­ling om en ung piges mysti­ske for­svin­den og hendes fami­lies forsøg på at gen­finde hende. Det er en histo­rie om for­rå­else af sjælen og umen­ne­ske­lig­gø­relse af krop­pen, om kan­ni­ba­lisme og seksu­a­li­tet, og om håb­løse drømmerier.

For ti år siden for­svandt en pige fra sit hjem i Kol­ding, Danmark.

Fami­lien, poli­tiet, omver­de­nen ledte efter svar, men fandt ingen tro­vær­dige. De, der ikke kendte hende, skrin­lagde sagen, lagde ube­ha­ge­lig­he­derne bag sig sammen med følel­sen af uaf­slut­tet­hed, men ikke fami­lien. Pigens, dat­te­rens, søste­rens, for­svin­den drev fami­lie­med­lem­merne fra hin­an­den og ind i hver deres verden, og de fandt hver deres util­stræk­ke­lige svar på, hvor deres elskede for­svandt hen.

Skyg­ger fra Okto­ber­land for­tæl­ler om fami­li­ens optrev­len af histo­rien og udfor­sker, hvor langt men­ne­sket vil tvinge sig selv ud for at finde hvis ikke sand­he­den, så i det mind­ste en for­kla­ring, der kan give ro i sjælen. Men en anden histo­rie for­tæl­les også. Om en blæksort verden, hvor en lille, hvid pige plud­se­lig dumper ned og oprø­rer bebo­erne. Om en indædt kamp mellem stærke og svage mænd, der vil beskytte og destru­ere den skrø­be­lige skik­kelse, der finder sig som offer for en hyste­risk hek­sej­agt. Om en kamp for at vende tilbage…Dette var på mange måder en facinerende bog at læse. Den er interessant fordi det er en anderledes bog. Bogen er opdelt i 1 - familiens historie. 2 - en fiktiv fantasy verden. 3 - research materiale. Der så bliver mixet lidt rundt imellem hinanden. Så bogen er altså en blanding af virkelig hændelser, realisme og fantasi.

Det må have været et kæmpe, kæmpe arbejde for forfatteren. Og jeg tror også det har været en meget spænende proces. Forfatteren har mens han har skrevet bogen lavet en blog over hans forløb: http://oktoberland-research.blogspot.dk/, der er ikke ret mange indlæg, men jeg fik dog en form for svar på det med billedet. Jeg vil ikke komme nærmere ind på hvad det var for et billede, for det skal man selv have lov til at læse, men jeg undrede mig virkelig over hvorfor forfatteren ikke havde taget undersøgelsen med af det billede. Da det var det absolutte vigtigste spor. I bogen virker det som om det bare var ligegyldigt, men det får man så heldigvis en forklaring på i bloggen.

Min personlige mening? Tja... jeg er meget splittet. Jeg synes historien med familien er utrolig interessant. De forskellige reaktionsmønstre, reaktionerne og generelt hvordan familien hver især på deres egen måde behandler savnet efter pigen. Jeg kan faktisk også godt lide research materialet, jeg synes jagten på sandheden har været spændende. Selvom jeg må sige at det er lidt svært at forholde sig til farens historie. Så den ville jeg virkelig gerne have haft uddybet så jeg havde en chance for at forstå ham. Det lyder lidt for mærkeligt at man ikke kan finde en ansat i en bog butik. Hvis det så var tilfældet at hun nærmest var forsvundet ud i den blå luft, så skulle det havde været udpenslet noget mere.

Men jeg synes ikke den crazye fantasihistorie hørte til nogen steder. Den vil jeg gerne have været foruden. Den var ikke skræmmende overhovedet (forfatteren har ikke formået at skrive uhyggen som han må have følt ud gennem teksten), den dræbte flowet og så bygger den ikke på fakta men på en fiktiv blanding af hvad faderen og sønnen oplever. Man kan altid bygge en historie på flere sammenhænge, men det er ikke ensbetydende med at historien er god. Jeg forstår her igen ikke hvorfor forfatteren ikke byggede historien på det faktuelle, som f.eks. billedet og det andet research han havde omkring det på sin blog. Det der bliver fortalt om billedet er da lige så fiktiv så som det faderen får fortalt fra kvinden.

Flere kritikere har også skrevet at de synes fantasidelen er lidt usmageligt i sammenligning med den rigtige historie. Og det giver jeg dem faktisk ret i. Historien om familien kunne sagtens have båret sig selv hvis man havde gået længere ind i de forskellige personers handlinger og psyke.

Men alt i alt, så er det bare min mening. Bogen var meget interessant at læse fordi den var anderledes og uden fantasihistorien havde den jo ikke været anderledes. Men jeg kan alligevel ikke få mig til at give den mere end:

KKK

Tak til Forlaget Replikant for anmeldereksemplaret
SHARE:

Ingen kommentarer

Send en kommentar

© Skrivepulten | All rights reserved.
Blogger Template Created by pipdig