søndag den 4. januar 2015

Skrivetip: Tillægsord

Når du sidder midt i redigeringsfasen, så hold godt øje med dine tillægsord. Her vil det altid være en god ide at sætte hårdt ind. For det er især dem der er med til at gøre din historie mere skarp, klar og ikke mindst med til at give dine læsere flere billeder i hovedet.

Prøv at kigge efter hvor mange steder du f.eks. har brugt ordet 'lille'. Og så stil dig selv spørgsmålet... Så lille som hvad? En kat? En bille? Findes der et andet synonym for ordet lille der ville være mere rammende at bruge her?

Vi har en tildens til at bruge de tillægsord som ligger først for i vores ordforråd, og det er jo sjovt nok også de ord der bliver brugt mest, og som er mest abstrakte.

Det er fint nok at være abstrakt i sin tekst nogle steder, så læseren kan sætte sine egne billeder ind, men læserne har brugt for at blive hjulpet lidt på vej. I min skrivegruppe var der en tekst hvori der indgik et æg - og ægget var forholdsvis vigtig for historien, men da beskrivelsen var en smule vag i starten, så havde vi alle sammen forskellige forestillinger om ægget. Jeg forestillede mig et almindeligt hudfarvet hønseæg. En anden forestillede sig et forstenet gråt æg i dragestørrelse. Og ja, jeg kan ikke huske alle de andre bud der var, men jeg kan huske jeg var overrasket over hvor forskellige syn vi alle havde på ægget. Ingen af vores bud var ens! Og jo længere vi kom hen i historien blev vores forskellige billeder smadret et for et som vi fik mere at vide. Og de billeder vi havde gjort os var derfor ubrugelige.

Så det er lige præcis i sådan et tilfælde her, at hvis en grundlæggende ting ikke er helt på plads i vores hoved, så har vi svært ved at sætte billeder på resten af historien, og sådan rigtig at leve sig ind i handlingen. Især hvis vi får 'smadret' vores illusioner senere i teksten, for så har vi en tildens til at tro at så må alle de andre billeder vi har haft jo også været forkerte.
SHARE:

Ingen kommentarer

Send en kommentar

© Skrivepulten | All rights reserved.
Blogger Template Created by pipdig